У Київському водосховищі виявили підвищені показники марганцю, заліза і фосфатів
image

Характеристика стану якості води в розрізі водосховищ та притоків Дніпра у червні 2019 року.

21 та 24 червня Київський рибоохоронний патруль спільно з представниками Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснили відбір проб води. Метою стало проведення вимірювань показників її якості. В ході досліджень було отримано наступні результати.

У Київському водосховищі стан води протягом червня погіршився – вміст розчиненого кисню складав 6,0 – 9,8 мгО2/дм3, збільшився показник марганцю, заліза загального. У нижньому б’єфі Київської ГЕС (водозабір м. Києва) вміст розчиненого кисню складав 6,0 – 9,4 мгО2/дм3, показник хімічного споживання кисню (ХСК) – до 18,8 мгО/дм3, вміст заліза – до 0,20 мг/дм3, марганцю – до 0,10 мг/дм3, фосфатів – до 0,22 мг/дм3.

Слід відмітити, що на якість вод водосховища інтенсивно впливають води р. Прип’ять. У проконтрольованому в цьому місяці створі с. Довляди (кордон з Білорусією) зафіксовано погіршення якості вод ріки. Вміст кисню був на рівні 4,8 мгО2/дм3, висока кольоровість та каламутність води. Показник ХСК складав 51,5 мгО/дм3, вміст амонію – 0,93 мг/дм3, заліза – 0,84 мг/дм3, марганцю – 0,23 мг/дм3, фосфатів – до 0,24 мг/дм3. Це може свідчити, насамперед, про дію метеорологічного фактору (інтенсивні зливові опади у межах басейну ріки на території України та Білорусії).

У Канівському водосховищі у створі «500 м нижче скидного каналу Бортницької станції аерації» (за новою програмою моніторингу вод) продовжує спостерігатися підвищене забруднення води органікою. Показник ХСК складав 31,7 мгО/дм3 при вмісті у водах розчиненого кисню в межах 7,5 мгО2/дм3. Вміст фосфатів складав 0,47 мг/дм3.

Якісний стан води основної притоки водосховища (р. Десна) – не змінився. Показник ХСК складав 24,5 – 19,8 мгО/дм3 при вмісті розчиненого кисню – 9,0 – 8,8 мгО2/дм3, вміст заліза – до 0,27 мг/дм3, амонію – до 0,19 мг/дм3, фосфатів – до 0,32-0,36 мг/дм3.

Збільшення забруднення води р. Рось у поточному місяці зафіксовано у нижній частині ріки, починаючи від м. Богуслав. На водозаборі м. Біла Церква вміст розчиненого у воді кисню складав 10,5 мгО2/дм3, показник ХСК – 23,8 мгО/дм3, вміст амонію – 0,18 мг/дм3, заліза – до 0,13 мг/дм3, фосфатів – 0,05 мг/дм3.

На водозаборі м. Богуслав вміст розчиненого кисню знизився до 7,5 мгО2/дм3, показник ХСК зріс до 67,3 мгО/дм3, вміст амонію склав 0,44 мг/дм3, заліза – до 0,15 мг/дм3, зафіксовано ріст вмісту марганцю – до 0,31 мг/дм3 та фосфатів – до 1,02 мг/дм3. Така ситуація може свідчити про наявність безконтрольних та не виявлених скидів до ріки неочищених стічних вод, або інших точкових джерел забруднення, які можуть впливати на подальший негативний розвиток гідрохімічної ситуації.

Таким чином, за результатами проведених у червні досліджень поверхневих вод у контрольних створах каскаду Дніпровських водосховищ та основних водотоків басейну Дніпра встановлено, що гідрохімічний стан води знаходився на задовільному рівні, з незначними сезонними змінними значеннями якісних показників води, характерними для якісного стану вод у початковий літній період.

Для цього періоду, в основному, характерно збільшення органічного забруднення, збільшення вмісту амонію, марганцю та фосфатів (при збільшенні температури води), а також зниження вмісту розчиненого у воді кисню, який використовується в цей період як окислювач органічних і неорганічних сполук, а також групи металів, а саме заліза та марганцю.

Основними факторами, які могли впливати на зміни в якісному стані вод можуть бути:
– ріст температурного фону повітря та води;
– інтенсивні зливові опади та дощові паводки на річках в межах басейну, що несе в собі загрозу потрапляння до водних об’єктів хімічних і органічних речовин, змитих з територій сільгоспугідь та населених пунктів;
– сезонні (літні) гідробіологічні та гідрохімічні процеси.
Наступні проби води будуть проведені 26 червня 2019 року.

25 Jun 2019 12:13